Corona protocol

Corona protocol

Corona Protocol

In verband met de verscherpte richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid hebben wij besloten om per direct een aantal maatregelen te treffen teneinde de fysieke contacten met onze cliënten, de cliënten onderling en de medewerkers - zoveel mogelijk te beperken.

Gezien de grote belangen, is ons uitgangspunt om het passeren van de akten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, maar wel met inachtneming van onderstaand protocol.

Middels dit protocol proberen we het aantal en de duur van de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.

Wij verzoeken u de volgende regels in acht te nemen:

 1. Wanneer u last hebt van de bekende Corona-verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest), verzoeken wij u om niet bij ons kantoor langs te komen zonder vooraf telefonisch of schriftelijk contact met ons te hebben gehad.
 2. Wanneer u een afspraak hebt, kunnen we ALLEEN de personen die de akte(n) ondertekenen toelaten in ons pand. Dit betekent dat wij op dit moment niet kunnen toestaan dat anderen met u meekomen. Neem dus geen ouders, kinderen, begeleiders etc. mee.
  Ook makelaars en financieel adviseurs vragen wij om hun aanwezigheid bij het passeren van de akten zoveel mogelijk te beperken.
 3. Als er vragen zijn over lopende dossiers dienen deze telefonisch of per e-mail gesteld te worden. Wij verzoeken u voor vragen niet onaangekondigd langs te komen.
 4. Bij het passeren van de akten zullen alleen de juridische formaliteiten in acht worden genomen. Wanneer er nog zaken besproken dienen te worden over het over te dragen pand, verzoeken wij u dat zoveel mogelijk vóór de afspraak en buiten ons kantoor te doen.
 5. Denkt u er aan om bij het passeren van de akte uw eigen pen mee te nemen;
 6. Bij onze afspraken wordt geen koffie/thee/water geserveerd;
 7. Levert u stukken aan op ons kantoor: graag zoveel mogelijk per e-mail. Indien dit niet mogelijk is kunt u de stukken in onze brievenbus deponeren. Persoonlijk afgeven aan onze balie is niet mogelijk.
 8. Als er voor de afspraak een bedrag betaald moet worden, verzoeken wij u om dit te doen middels overmaking naar één van onze derdengeldenrekeningen zoals vermeld onderaan de afrekening/declaratie. Contante betalingen kunnen wij niet aannemen, in dat geval verzoeken wij u om middels pinbetaling te betalen.
 9. Voor veel rechtshandelingen bestaat de mogelijkheid om volmacht te verlenen aan één van onze medewerkers. Indien u wilt weten of deze mogelijkheid voor u geldt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.
 10. De avondopenstelling op de mandagen komt tot nadere berichtgeving te vervallen.

VOLMACHTEN

 1. Voor de overdrachten van woningen die passeren in de periode tot en met maandag 6 april a.s. bieden wij verkopers en kopers die geen hypotheek nodig hebben de mogelijkheid om (kosteloos) de akte middels een volmacht te tekenen. Dan zal een medewerk(st)er van ons kantoor namens de cliënt de akte tekenen. Als u daar gebruik van wenst te maken, verzoeken wij u om dat tijdig telefonisch of per mail aan te geven bij de behandelaar van uw dossier.
 2. Het geven van een kosteloze volmacht is niet mogelijk voor:
  - kopers bij een overdracht waarbij de kopers een hypotheek moeten afsluiten;
  - het tekenen van een losse hypotheekakte;
  - huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
  - testamenten en levenstestamenten.
 3. Alleen volmachten als hiervoor omschreven die na het ingaan van dit protocol zijn opgesteld, zijn kosteloos. Dit heeft te maken met de juridische formaliteiten die gelden voor een volmacht voor de onder punt 2 genoemde akten. Een dergelijke volmacht dient namelijk in de vorm van een notariële akte te worden gegeven. U dient dan sowieso op kantoor een akte te komen tekenen. Testameten en levenstestamenten kunnen naar hun aard überhaupt niet via volmacht getekend worden.
 4. Als u kiest voor een volmacht dient u er rekening mee te houden, dat wij u wel dienen te identificeren en vast te stellen dat u de volmacht hebt getekend. Hoe deze procedure in zijn werk gaat, zal aan u worden uitgelegd, zodra u hiervoor met ons kantoor contact opneemt. U kunt pas een volmacht komen tekenen als u hebt doorgegeven dat u een volmacht wenst en de behandelaar van uw dossier heeft aangegeven wanneer die volmacht gereed is om te tekenen. Als u onaangekondigd langskomt voor een volmacht, kunnen wij die niet ter plekke voor u opstellen.
 5. Nogmaals: voor levenstestamenten en testamenten is het juridisch niet mogelijk om die middels een volmacht te tekenen.

Ons kantoor heeft tijdens de reguliere werktijden van 09.00 tot 17.00 uur een minimale bezetting. De rest van onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Wij zijn dan telefonisch en per e-mail bereikbaar, maar U dient er dan ook rekening mee te houden, dat onze telefonische bereikbaarheid in de komende periode beperkt kan zijn. Terugbelverzoeken en het beantwoorden van e-mails kunnen enige tijd op zich laten wachten.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Dit protocol gaat in op maandag 16 maart 2020 en is tot nader order van toepassing