Volmacht of levenstestament

Langdurig ziek als ondernemer
U bent ondernemer en staat aan het roer van de door u opgebouwde onderneming. Maar wat gebeurt er als u langdurig ziek wordt, in coma raakt of om een andere reden niet meer in staat bent om het bedrijf te besturen?

U kunt de continuïteit van de onderneming waarborgen door een ondernemersvolmacht of een ondernemerslevenstestament op te stellen voor het geval u door ziekte of langdurige afwezigheid niet in staat bent de onderneming draaiende te houden.

Levenstestament ondernemer

Als ondernemers tijdelijk of langdurig uitvallen, is vaak niet geregeld wie de taken van de ondernemer in het bedrijf overneemt en wie beslissingen mag nemen. In een levenstestament kan worden geregeld wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of een verkeersongeluk.

Wij adviseren u graag over een ondernemerslevenstestament.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.