Huis

Het kopen van een huis is voor bijna iedereen één van de grootste en belangrijkste beslissingen. In ons huidige rechtsverkeer lijkt het allemaal ontzettend makkelijk te gaan: nadat de onderhandelingen via de makelaar zijn afgerond en de financiering rond is, is één bezoek bij de notaris voor het plaatsen van een handtekening al voldoende om de nieuwe eigenaar van het huis te worden.

Toch is inzicht in een aantal zaken voor zowel koper als verkoper essentieel om een rechtsgeldige en onvoorwaardelijke overdracht tot stand te brengen, bv.

  • is degene die zich als verkoper presenteert, wel echt de eigenaar?
  • zitten er hypotheken op het huis die nog afgelost moeten worden?
  • staat de verkoper "onder water"?
  • hoe weet de verkoper zeker, dat hij zijn geld krijgt?
  • is de koper wel goed voor zijn geld?
  • zijn er afspraken met buren gemaakt die een inperking vormen op het eigendomsrecht (zoals bv. een recht van overpad)?

Als hierbij niet wordt stilgestaan, kunnen dingen verschrikkelijk mis gaan en zijn de (financiële) problemen achteraf niet te overzien.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.