Vereniging en stichting

Vereniging
Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Er zijn twee soorten verenigingen:

  1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
    Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris.

  2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
    Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. U kunt uw aansprakelijkheid wel iets beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

Stichting
Wilt u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

U richt een stichting op met een notariële akte. Hierin legt u tevens de statuten vast en bepaalt u wie de bestuurder(s) is (zijn). U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.