Onderneming

Na een tijd keihard werken als zelfstandig ondernemer is de tijd gekomen voor de grote sprong voorwaarts: u wilt uw bedrijf overdragen/verkopen en gaan genieten van uw pensioen. In de slag die dan gemaakt moet worden, komen vele disciplines samen: juristen, fiscalisten en accountants zullen samen moeten werken en hun specialistische kennis samen moeten voegen om tot het beste resultaat te komen. Vervolgens moet dit resultaat volgens de wet in een notariële akte moeten worden vastgelegd.

Ons kantoor heeft alle juridische kennis in huis om dit traject optimaal te begeleiden en notarieel vast te leggen. Bovendien werken wij veel en intensief samen met de beste accountants en belastingadviseurs uit de regio, zodat een optimaal eindresultaat altijd gewaarborgd is.

Vaak ligt de focus puur op de onderneming en is er geen of weinig oog voor de familierechtelijke aspecten, die hier nauw aan verbonden zijn. Ons kantoor beheerst als geen ander de kunst om het totale overzicht te behouden en vanuit een "helicopter-view" óók aandacht te besteden aan goede huwelijksvoorwaarden, testamenten, de bestaande familieverhoudingen e.d.. Daarbij is het van groot belang, dat al deze elementen goed op elkaar aansluiten. Omdat ons kantoor op al deze gebieden alle specialistische kennis in huis heeft, kunnen wij u een eindresultaat bieden waarin niets over het hoofd is gezien en waarin zowel zakelijk als familierechtelijk alles optimaal aan uw wensen voldoet.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.