Testament

De wet bepaalt, wie uw vermogen erft na uw overlijden. Soms is het echter wenselijk om daar wijzigingen op aan te brengen. Dit doet u door een testament op te stellen. Ook kunnen in een testament regelingen opgenomen worden die er voor zorgen, dat er niet te veel belasting over uw erfenis betaald moet worden. U bent van harte welkom op ons kantoor om u op dit gebied te laten adviseren!

In een testament kunt u verschillende wensen laten opnemen: 

  • codicil
  • herroeping;
  • erfstelling;
  • legaat;
  • executeursbenoeming;
  • voogdijbenoeming;
  • bewind;
  • e.d.

Centraal Testamentenregister
De notaris zorgt er voor, dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal testamentenregister (CTR). Het CTR is een database waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.