Estate planning

Estate is (onder meer) het Engelse woord voor nalatenschap en letterlijk vertaald betekent estate planning dus nalatenschapsplanning. De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is.

Estate planning gaat verder dan alleen het opstellen van uw testament, het omvat het complete plannen van alle aspecten van uw nalatenschap. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Een estate planning testament is vaak een zeer uitgebreid testament. Estate planning wordt voornamelijk toegepast op grote vermogens. Het kiezen van de meest gunstige fiscale constructie kan (zeer) veel erfbelasting besparen. Wilt u weten of u baat heeft bij estate planning? Neem dan contact op met de notaris.