Schenken

Schenkingen kunnen op verschillende manieren gedaan worden. Uiteraard kunt u geld of goederen rechtstreeks aan de begiftigde geven. U kunt er echter ook voor kiezen om een bedrag in geld schuldig te erkennen: de begiftigde verkrijgt het geld dan pas na uw overlijden of na het intreden van een andere situatie, bijvoorbeeld opname in een verzorgingstehuis. Deze "schuldigerkenning uit vrijgevigheid" wordt in een notariële akte vastgelegd en is een belangrijk instrument om Erfbelasting te besparen of uw eigen bijdrage voor de AWBZ te verlagen bij opname in een verzorgingstehuis.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.