Huis verkopen

Als er een koper is gevonden voor uw woning en u bent het eens over de prijs, dan kunt u afspraken gaan maken over de overdracht en de voorwaarden die u daaraan wilt stellen.
Deze afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden in een koopovereenkomst.

Wat moet u de koper vertellen over de woning?
Als verkoper heeft een informatieplicht. U bent verplicht om de koper te vertellen over alle zaken die van invloed kunnen zijn op de waarde van het huis. Hierbij moet u denken aan bekende en verborgen gebreken van de woning of de lasten en beperkingen aan de woning, zoals een erfpacht. Over deze zaken dient u afspraken te maken met de koper. Deze afspraken legt u vast in de koopovereenkomst.

Hoe stelt u een koopovereenkomst op en wat moet daarin staan?
Een koopovereenkomst wordt in de meeste gevallen opgesteld door een makelaar, maar u kunt er voor kiezen om het zelf te doen of u kunt de koopovereenkomst laten opstellen door de notaris.
Een koopovereenkomst is een juridisch document en kan grote gevolgen hebben, het meest verstandig is dus om de overeenkomst te laten opstellen door de notaris. De notaris beschikt over de juiste kennis en kan een akte opstellen voor een probleemloze overdracht.

In de koopovereenkomst neemt u tenminste de volgende zaken op:

  • de naam en geboortedatum van de koper(s) en verkoper(s);
  • de koopprijs;
  • de datum waarop de levering gaat plaatsvinden;
  • de eventuele gebreken aan de woning 

Daarnaast kun u met de koper afspraken maken over de volgende zaken:

  • ontbindende voorwaarden; dit zijn officele voorwaarden waarop de koper de gemaakte afspraak niet hoeft na te komen;
  • een waarborgsom of bankgarantie als onderpand;
  • welke zaken er bij de woning horen en ook worden overgedragen


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.