Huis kopen

Het kopen van een huis is een van grootste beslissingen in uw leven. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn.

Een overeenkomst tot kopen van een woning komt tot stand door de koopovereenkomst. Deze overeenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de koper en de verkoper van de woning. Hierin legt u onder andere vast voor welke prijs de woning wordt verkocht en wanneer de overdracht zal plaatsvinden. Meestal wordt deze overeenkomst opgesteld door een makelaar, maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen of de overeenkomst te laten opstellen door de notaris.

Als particulier heeft u na de ondertekening van de overeenkomst het recht om binnen drie dagen alsnog van de koop af te zien.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers. Deze inschrijving beschermt de particulier gedurende zes maanden tegen een beslag op de woning of een faillissement van de verkoper.

Hoe stelt u een koopovereenkomst op en wat moet daarin staan?

Een koopovereenkomst is een belangrijk document en verkeerd geformuleerde clausules kunnen grote gevolgen hebben. Het meest verstandig is dus om de overeenkomst te laten opstellen door de notaris. De notaris beschikt over de juiste kennis en kan een correcte akte opstellen voor een probleemloze overdracht.

In de koopovereenkomst neemt u tenminste de volgende zaken op:

  • de naam en geboortedatum van de koper(s) en de verkoper(s);
  • de koopprijs;
  • de datum waarop de levering gaat plaatsvinden;
  • de eventuele gebreken aan de woning;
  • ontbindende voorwaarden; dit zijn officele voorwaarden waarop de koper de gemaakte afspraak niet hoeft na te komen;
  • een waarborgsom of bankgarantie als onderpand;
  • welke roerende zaken er bij de woning horen die ook worden overgedragen.

Na het sluiten de koopovereenkomst komt de notaris verplicht in beeld: hij is als enige bevoegd om een notariële akte van levering op te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.