Een eigen bedrijf starten

Bij de start van een bedrijf komt veel kijken. Zo heeft uw bedrijf een juridisch jasje nodig: een rechtsvorm. De rechtsvorm bepaalt onder andere uw aansprakelijkheid, maar ook welke belastingen u moet betalen en of u fiscale voordelen krijgt. Welke rechtsvorm past het beste bij uw bedrijf?

Er zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Dit is bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid meestal niet het geval.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap onder firma (vof)
  • Maatschap
  • Commanditaire vennootschap (cv)

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

  • Besloten vennootschap
  • Naamloze vennootschap
  • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
  • Stichting
  • Vereniging 


B.V., de meest voorkomende rechtsvorm:
Als u een bedrijf opricht, dan kunt u kiezen voor de B.V. als rechtsvorm. Voordeel van de B.V. is, dat het een rechtspersoon is, een zelfstandige entiteit. Dit betekent dat niet u, maar de B.V. in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. U bent als bestuurder in dienst van de B.V. en u handelt uit haar naam. U kunt een B.V. alleen oprichten, of samen met anderen. Dit moet via de notaris.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.