Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een het recht om over (een deel van de) grond te beschikken die eigenlijk aan een ander toebehoort.

Een van de meest voorkomende vormen hiervan is het recht van overpad.

Een erfdienstbaarheid wordt gevestigd door het maken van een notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven in het Kadaster. Door de inschrijving van de akte is de erfdienstbaarheid gevestigd en moet iedereen, ook een opvolgende eigenaar, dit recht respecteren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.