Kinderen

Krijgt u samen een kind? Maar bent u niet met elkaar gehuwd? Dan is het verstandig om het ouderlijk gezag te laten vaststellen bij de notaris. Door het ouderlijk gezag vast te laten stellen bij de notaris, wordt u wettelijk vertegenwoordiger. U bent dan belast met het nemen van beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind. Ook is het van groot belang om vast te leggen, wie uw kinderen verder opvoeden, wanneer u komt te overlijden: voogdij.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.