Familie

Waarschijnlijk de mooiste momenten van je leven spelen zich in je familie af: denk aan trouwen, samenwonen of het krijgen van een kind. Dan is het goed om te weten dat je bij ons terecht kunt om alle juridische aspecten die daarbij komen kijken, te bespreken en te regelen, zoals het maken van huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract en de voogdij over je kinderen.

In je familie kunnen echter ook tragische dingen gebeuren: ruzies bijvoorbeeld, echtscheidingen of sterfgevallen. Ook voor die gevallen ben je bij ons welkom om te bespreken hoe conflicten het beste opgelost (of voorkómen!) kunnen worden en welke formele stappen er gezet moeten worden om iedereen weer in een positie te brengen, waarin hij of zij de draad van het leven weer kan oppakken.

Besprekingen hierover vinden plaats op ons kantoor in een ontspannen, geruststellende sfeer waardoor je je vol op de materie kunt concentreren. Belangrijk is ook, dat alle besprekingen bij ons altijd door de notaris zelf worden gehouden.

Soms is er méér nodig om vastgelopen familierelaties weer op het goede spoor te krijgen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om, indien gewenst, een psycholoog aan te laten schuiven in het gesprek, of via ons kantoor mediation-sessies te volgen bij een gespecialiseerde mediator.

Naast de juridische en emotionele aspecten moeten natuurlijk ook de fiscale aspecten niet uit het oog verloren worden. Daarom is ons kantoor gespecialiseerd in estate-planning: met goede testamenten, huwelijksvoorwaarden, schenkingsprogramma’s enz. kan voorkomen worden dat u meer aan de fiscus moet afdragen dan noodzakelijk is.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.