Disclaimer

Notarispraktijk Kok tracht de informatie op de site zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks de grote zorg die Notarispraktijk Kok hieraan besteedt, kan informatie foutief of incompleet zijn weergegeven. Notarispraktijk Kok is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie.